Tallbacka Trädgård är en familjeodling som varit verksam sedan 1986. På gården hittar man sommartid tre generationer och vi bidrar alla med vårt kunnande på olika sätt i verksamheten. Vi värdesätter samarbete och strävar efter att upprätthålla och utveckla de nätverk som vi har runt omkring oss.

Syfte och mål med vår verksamhet

 • Att odla näringsrika och goda grönsaker på ett hållbart sätt.
 • Dela med oss av överflödet genom direktförsäljning till vårt lokalsamhälle.

Livskvalitet för oss

 • Att vi har roligt tillsammans och mår bra. För oss är odlandet och jobbet på gården tätt sammankopplat med livet överlag. Det är en livsstil och vi formar vårt sammanhang så att det passar in i just vår miljö och tid. Jobbet följer årstiderna och säsongen.
 • Det är viktigt att våra barn får uppleva närheten till naturen och lär sig att värna om den.
 • Vi odlar goda relationer.

Vad vill vi göra

 • Vi vill skapa förutsättningar för och upprätthålla en hållbar
  och rättvis lönsamhet från gården.
 • Odla näringsrik, obesprutad och lokalproducerad mat.
 • Utarma jorden så lite som möjligt genom vår odling. Vi vill att jorden ska må bra och att den ska vara bördig också för den som vill odla här efter oss.
 • Skapa en så lättskött och ekosystemvänlig gårdsverksamhet och odling som möjligt.

Framtida resurser vi vill skapa

 • Öka mängden förnybara energikällor och minska användningen av fossila bränslen.
 • Skapa goda förutsättningar för ett regenerativt jordbruk.