Karta över Räku by, 1872

Gården Tallbacka härstammar från den större gården Rekuby Gård. I samband med torparlagen 1922 bröts det ut fyra torp från gården; Lövhydda, Högbacka, Norrbacka och Tallbacka. Tallbacka var en så kallad gammelmansvilla, eller “gamlånas” på äkta Bromarf dialekt. Ett litet torp som fungerade som sytningsvilla för de äldre generationerna.

Karta över Rekubyområdet, 1966

Bostadshus har det funnits på Tallbacka troligen redan på 1700-talet. Signe, en dotter från Rekuby Gård, köpte fastigheten på 1920-talet. Det var då Räfsö Ångsågsaktiebolag som ägde Rekuby Gård. År 1933 sålde Signe och hennes första man Sandvik, en fastighet som gränsar till Tallbacka mot Bölsviken. Sandvik såldes till Paikkarn, eller guldsmeden som han också kallades. Han kallades guldsmeden eftersom han hade en guldring i örat. Han var änkling med två barn och med sig hade de en ko medan de bodde i Sandvik. År 1955 köptes Sandvik tillbaka.

Flygfoto från Tallbacka gård, 1960-talet. utedass och ladugård längst till vänster och ovanför dessa två liderbyggnader och en jordkällare. Vid skogskanten uppe till höger finns en lada och en ria. På åkern går kossorna bredvid en liten bastubyggnad. Bostadshuset är vitt och ligger i mitten.

Signe fick sex döttrar. Solveig, Gertrud, Margit och Karin fick hon med sin första man. Senare fick hon Rut och Beatrice med sin andre man. 1974 sålde Signe och Helge Rehn, Signes andra man, Tallbacka till sina döttrar, varav fem var vid liv. Signe och Helge hade sytning på Tallbacka tills de dog. Döttrarna bodde aldrig som vuxna på Tallbacka. Fastigheten såldes 1986 till Katarina och Göran Karlsson. I maj samma år grundades Tallbacka Trädgård. Katarina och Göran Karlsson hade båda studerat till trädgårdsmästare i Överby trädgårdsskola i Esbo och till hortonomer i Lepaa. Innan de köpte Tallbacka hade de verkat som lärare och överträdgårdsmästare på Överby trädgårdsskolor i Esbo.

Då paret Karlsson kom till Tallbacka fanns en gammal jordkällare, ladugård, ria, lada och ett gammalt boningshus på gården. En liten bastubyggnad fanns också som hade blivit flyttad till gården från Sandviken. De delar av boningshuset som var i dåligt skick byttes ut medan friska delar bevarades. Då bostadshuset restaurerades hittade man årtalet 1846 inristat under vindstrappan. I samband med att skorstenen byttes till en ny hittades spår av flera gamla skorstenar i grunden. Den andra skorstenen till huset saknades efter att en stor projektil skjuten av ryssarna i Hangö landat på åkern ca 50 meter från huset. Projektilens spets hittades vid majssådd på 1990-talet. Salen är tillbyggd 1920 då det ordnades ett bröllop på gården.

Gertrud, ett av Signes barn, berättar om huset och gården

Taket på bostadshuset höjdes 1946-1947. Det gjordes ett litet rum på vinden där lill Henrik kunde vara. En ny ladugård byggdes på 20-talet. Byk och kropp tvättades i köket. På gården har funnits många björkar och äppelträd (äppelträden har stått där det nu finns växthus). Det har fiskats i Bölsviken. Över bäcken fanns en bro eftersom det var lättast att ta sig över den vägen.

Under kriget evakuerades Tallbacka. De skulle då till Bjärnå men man ville inte dit eftersom man inte kunde finska. Så istället evakuerades man till Trollshovda i Tenala. Det höggs mycket skog innan kriget. De hade sex skogshuggare på gården. Efter kriget växte det upp en ungskog. Vass skars i Bölsviken och bands. Torra knippen med vass förvarades i ladugården. Vassblommorna lades i madrasser och täcken. Fyra kor och en häst (prins hette han) hade de på gården under Gertruds uppväxt. Korna fick gå fria. Man plockade bär till försäljning. Med båt rodde man till Hangö där man sålde bären på torget. År 1939 fick man el till Tallbacka.

År 1942 kom man tillbaka till gården efter evakueringen. Soldater hade bott i huset på Tallbacka under kriget och stökat till det. Högbacka, det enda grannhuset som man ser från gården, hade fungerat som förstahjälpstation under kriget.

Odlingshistoria

Marken har brukats länge på Tallbacka. Ännu på 70-talet drevs ett småbruk med kor på gården. Råg har varit en viktig gröda, senare vete. Göran Karlsson minns (intervjuad nov. 2019) att de förra ägarna odlat morötter på åkern invid huset året innan de köpte gården. Det hade blivit en del morötter kvar i marken på hösten, så under våren 1986 kunde Karlsson skörda och äta av de kvarblivna morötterna. Åkrarna vattnades med vatten från Bölsviken. Bevattningsröret mellan Sandvik och Tallbacka fanns kvar 1986 när Karlsson flyttade till gården.

De nedre åkrarna har varit sanka och dyiga (det är de delvis ännu på sina ställen) och för att det skulle bära bättre fördes det tidigare sand till dessa åkrar. Resterna av en brygga hittades i marken då diket rensades i nedre delen av åkern i slutet av 80- och början av 90-talet. Korna som funnits på gården har druckit ur en naturlig damm och en källa som tidigare funnits på åkern. Vid källan har man hittat delar av en ektunna. Kärvar gjordes på åkrarna och de fördes till rian på gården för att torkas.

Under de första 15 åren då Katarina och Göran Karlsson bodde på gården odlades mest växter för torkning på åkrarna. Olika slags eterneller, prydnadsgräs, frökapslar, olika blad osv. Till gården kunde man komma för självplock av blommor. Blommorna torkades också i en torkhall på gården och under vintern gjordes olika binderier. I Helsingfors såldes under många år binderier och torkade blommor i en julbutik och Göran körde också runt och höll binderikurser. Många år odlades även ca en hektar sockermajs. Då verksamheten var som störst fanns det 20 säsongsanställda på gården och två heltidsanställda. Majs, tomater och andra grönsaker samt blommor såldes till minutkunder i huvudstadsregionen i ett system som liknar dagens reko-verksamhet.

År 1986 byggdes det första växthuset på gården. Snabbt efter det byggdes två till. Eftersom det hade fötts fyra barn på gården, Ragna-Lise, Frej, Runa-Linn och Kåre, kände Göran och Katarina att det var dags att ta det lite lugnare. Eternellerna sysselsatte dem året runt och intresset för självplock minskade. De började satsa på säsongsodling av tomater och andra grönsaker istället. Lite sommarblommor hade de kvar i sortimentet. Det mesta såldes fortsättningsvis direkt till kunder från gården. Många hundratals olika sorter av tomater och andra grönsaker har testats genom åren. Växthusen har förlängts och odlingen har utvecklats till vad den är idag. Varje år testas någon ny gröda eller nya sorter.

Bostadshuset september 2007

Idag odlas mest grönsaker; tomater, gurka sallat mm. Dessutom odlas det en del sommarblommor och örter. På gården finns de tre ursprungliga växthusen kvar (sammanlagt 1600 kvadrat) där tomatodlingen och en stor del av grönsaksodlingen sker. I grönsaksodlingen används vid behov endast biologisk bekämpning av skadedjur.